Veřejná zakázka: Oprava LC Hůrecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7472
Systémové číslo: P16V00000559
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/119
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.06.2016
Nabídku podat do: 28.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 28.06.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hůrecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC Hůrecká I a LC Hůrecká II
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: asfaltová
• délka opravovaného úseku: 0,680km a 1,392km
• přibližná nadmořská výška: 690 m n m.
• současný stav lesní cesty: V trase stávajících cest jsou místy výtluky asfaltového krytu se zarostlými krajnicemi a výskytem drnu v ose lesní cesty. Lesní cesta je zároveň cyklotrasou č.2232 a 2026
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský Les
• technické řešení
Cílem úprav je zlepšení povrchu páteřní lesní cesty a cyklotrasy, která slouží pro veřejnost a pro odvoz dřeva z celého komplexu lesa
Technické řešení -
V trase lesní cesty byly lokalizovány úseky, které budou vyspraveny asfaltovou směsí ACO. V celé délce lesní cesty budou vyčištěny příkopy, krajnice a odstraněn středový drn v ose lesní cesty. Bude provedeno zpevnění skládkovišť a opraveny hospodářské sjezdy. Na dvou propustcích jsou poškozena čela, která budou opravena

Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 222 947 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky