Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Bukoviny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002070
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 748
Systémové číslo: P15V00000748
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/063
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 07:30
Otevírání obálek: 09.07.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Bukoviny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejprve dojde k urovnání povrchu do jednostranného 4% příčného sklonu. V místech,
nadměrně vyjetých kolejí, dojde k jejich vysypání hrubým drceným kamenivem fr. 32-63 mm,
tl. 200 mm. V místech zamokření budou zhotoveny příčné a podélné drény a na začátku úseku
SO 01 betonový odvodňovací žlab. Dále dojde k uhutnění povrchu min. na 45 MPa.
V úsecích lesní cesty, kde nebude možné dosáhnout požadovaného zhutnění, bude položena
geotextilie o hmotnosti 500 g/m2.
Na řádně uhutněný povrch bude položena vrstva štěrkodrti (fr. 0-63 mm) tl. 200 mm
(SO 01) nebo vrstva štěrkodrti (fr. 0-63 mm) tl. 150 mm (SO 02). Následně budou uloženy
svodnice.
Na začátku úseku SO 01 bude v délce 192 m zhotovena konstrukce z vibrovaného
štěrku tl. 200 mm, obalovaného kameniva tl. 100 mm a uzavřena vrstvou asfaltobetonu tl. 60mmDoplňující informace ke zveřejnění:
V průběhu lhůty pro podání nabídek (2.7.2012) byla přidána dodatečná informace ohledně technických parametrů ocelových svodnic.

Místo plnění: k.ú. Sloup v Moravském Krasu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 896 044 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Černá Hora, U Selkova 548, 67921 Černá Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky