Veřejná zakázka: Kopytná km 0.400-1.650

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7490
Systémové číslo: P16V00000577
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kopytná km 0.400-1.650
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru úprav vodních toků. Cílem těchto opatření je bezpečné převedení zvýšených průtoků korytem toku v namáhaných místech a ochrana stávajících staveb a vedení. V rámci této zakázky dojde k pomístnímu opevnění koryta vodního toku Kopytná v úseku ř. km 0,316-1,580. Řešený úsek se nachází v nezastavěné části obce.
Stavba zahrnuje čtyři stavební objekty, všechny jsou investičního charakteru:
SO 01 - úsek km 0,316-0,610 - Balvanitý skluz v km 0,476, opevnění konkávního břehu v km 0,490-0,610 a stabilizační pás v km 0,340
SO 02 - úsek km 0,660-0,810 - úprava koryta toku, v km 0,660-0,680 opevnění levého nárazového břehu oživenou rovnaninou v. 1,5 m, v km 0,680-0,740 úprava toku oživenými deklinantními výhony, v km 0,720-0,740 opevnění oboustrannou patkou z LK výšky 0,7 m, v km 0,740-0,800 opevnění levého břehu oživenou rovnaninou z lomového kamene,v km 0,680-0,730 úprava stávajícího ostrůvku do navrhovaného stavu
SO 03 - úsek km 1,090 - stabilizace vodovodní shybky v celé šíři nivy lomovým kamenem o velikosti 500-1000 kg
SO 04 - úsek km 1,400-1,574 - stabilizace spádového stupně v km 1,663 kamennými pásy z lomového kamene, umístěnými po vzdálenosti 10 a 30 m situovanými nad současnou niveletou o 0,3-0,5 m, rovněž bude provedena částečná sanace aktivního pravobřežního sesuvu v km 1,400-1,570

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: DVT: 10208831, k. ú. Vendryně a Bystřice nad Olší, okres Frýdek Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 621 537 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky