Veřejná zakázka: Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7514
Systémové číslo: P16V00000601
Evidenční číslo zadavatele: 099/2016/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638835
Počátek běhu lhůt: 22.06.2016
Nabídku podat do: 19.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 19.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný uchazeč na SÚJ vykonávat, spočívají ve výkonu těžebních činnosti (dále jen „TČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 168 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy