Veřejná zakázka: Oprava LC Sítinská - výtluky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7556
Systémové číslo: P16V00000643
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/082
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2016
Nabídku podat do: 07.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 07.06.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Sítinská - výtluky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC Sítinská
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: asfaltová
• délka opravovaného úseku: 3,621km
• přibližná nadmořská výška:730m - 790m
• současný stav lesní cesty: LC 1L v délce 3.621m a š.3,5m. V trase stávající cesty jsou místy výtluky asfaltového krytu se zarostlými krajnicemi a výskytem drnu v ose lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský Les
• technické řešení
Cílem úprav je zlepšení povrchu páteřní lesní cesty, která slouží pro odvoz dřeva z celého komplexu lesa
Technické řešení - Celková délka opravy lesní cesty je 3,621km v šířce 3,5m (12.673,5m2)
V trase lesní cesty byly lokalizovány výtluky a barevně vyznačeny v celkové ploše 1126m2, které budou vyspraveny asfaltovou směsí ACO. Z toho cca 100m2 jsou výtluky hlubší než 60mm, kde bude nutno provést vyrovnání výtluku podbalením v průměrné tloušťce 100mm (21t asfaltové směsi). V celé délce lesní cesty budou vyčištěny krajnice a odstraněn středový drn v ose lesní cesty

Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 182 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky