Veřejná zakázka: MVN Rynoltice ( Polesí )

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7572
Systémové číslo: P16V00000659
Evidenční číslo zadavatele: S956/2016/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 13.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 13.07.2016 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Rynoltice ( Polesí )
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je provedení prací investičního charakteru, které spočívají ve vybudování nasypané hráze sdruženého objektu ve tvaru obdélníkového koryta s přechodovou lávkou a přílivové hrany na průtok 5,51m3/s. Odpad bude zajištovat navázání sdruženého objektu na stávající koryto vodoteče. Ve zdrži budou odstraněny pařezy, sejmuty humózní vrstvy zemin a odtěžení ostatních druhů zemin pro dosažení podélných a příčných sklonů dna nádrže.

Stavba je členěna na 4 stavební objekty:
SO 01 Hráz
SO 02 Sdružený objekt
SO 03 Odpad od sdruženého objektu
SO 04 Úpravy ve zdrži
VON
Místo plnění: k.ú. Polesí u Rynoltic, okres Liberec, kraj Liberecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 614 099 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky