Veřejná zakázka: LC CECINY - oprava asfalt. povrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7573
Systémové číslo: P16V00000660
Evidenční číslo zadavatele: S930/2016/158
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2016 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC CECINY - oprava asfalt. povrchu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající lesní cesty kategorie a třídy 1L 3,5/30 v celkové délce 1 592 m. Oprava LC je rozdělena na 3 úseky: LC1- 1234 m, LC2-72 m, LC3-196 m.
Součástí stavby je řešení odvodnění lesní cesty, včetně trubních propustků.
Návrh šířkového uspořádání: jízdní pás 2*1,75 m, nezpevněné krajnice 2*0,25 m, celkem šířka v koruně 4,00 m.
Konstrukční vrstvy: asf. beton ACO 11 tl. 40 mm, asf. postřik spojovací, asf. beton ACL 16 tl. 50 mm, asf. postřik spojovací, mechanické očištění stávajícího krytu. Krajnice zpevněné štěrkodrtí 0-32.
Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,0 %.
Místo plnění: k.ú. Babina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 796 027 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky