Veřejná zakázka: BP LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103 s přítokem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7574
Systémové číslo: P16V00000661
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2016
Nabídku podat do: 13.07.2016 08:00
Otevírání obálek: 13.07.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103 s přítokem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu LP Slabeckého potoka (IDVT 10275955; délka úseku 0,044 km) a jeho bezejmenný pravostranný přítok (IDVT 10257839; délka úseku 0,454 km) v extravilánu a intravilánu, k.ú. Újezdec u Rakovníka.
V rámci akce bude provedeno pokácení 14 ks stromů (2 ks do 20 cm, 6 ks do 30 cm, 1 ks do 40 cm, 4 ks do 50 cm, 1 ks do 80 cm) a odstraněno 3 846 m2 křovin. Dřevní hmota hroubí bude předána majitelům pozemků. Dřevní hmota nehroubí bude po zpracování drcením odvezena na pozemek Obce Hřebečníky, p.č. 99/1, k.ú. Hřebečníky a obci předána pro další využití.
Radim Lhotecký
Místo plnění: okres Rakovník, k.ú. Újezdec u Rakovníka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 354 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40,Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky