Veřejná zakázka: LC Moravský Karlov - Sv. Trojice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002103
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 761
Systémové číslo: P15V00000761
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 216167
Počátek běhu lhůt: 23.06.2012
Nabídku podat do: 11.07.2012 09:30
Otevírání obálek: 11.07.2012 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Moravský Karlov - Sv. Trojice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce a oprava lesní cesty kategorie 1L 4,0/20- délka trasy 7,14 km.
SO 001 LC M.Karlov - Sv.Trojice
SO 002 Rekonsttrukce mostu - Moravský Karlov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky