Veřejná zakázka: LC Horní planýrka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7613
Systémové číslo: P16V00000700
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/285
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 645986
Počátek běhu lhůt: 13.07.2016
Nabídku podat do: 28.07.2016 11:15
Otevírání obálek: 28.07.2016 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Horní planýrka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Staničení 0,000-3,090 km - seříznutí vymačkané středové části, seříznutí pravé krajnice, rozrytí stávající vozovky tl. 200 mm, rozdrcení kamenů větších 30 cm, hutnění vibračním válcem, vrstva štěrkodrti (ŠD) fr. 32/63 v tl. vrstvy 150 mm, drcení, pojivo (cement 4 %), promíchání a třídění rozryté vrstvy zemní frézou v tl. 300 mm, profilace graderem do předepsaného sklonu, hutnění vozovky, vrstva štěrkodrti (ŠD) fr. 0/63 v tl. 150 mm.
Rozšíření komunikace – na pravé straně bude vykopána rýha 0,5 m pod terén, vyplněná konstrukční vrstvou štěrkodrti fr. 32/63, na levé straně pod zářezovým svahem bude vybudován trativod – rýhy o rozměrech hl. 0,7 m pod terén, šířky 0,3 m, vyplněný štěrkodrtí fr. 32/63.
Staničení 3.090-3.217 km - rozrytí stávající vozovky tl. 200 mm, rozdrcení kamenů větších 30 cm, hutnění vibračním válcem, vrstva štěrkodrti (ŠD) fr. 32/63 v tl. vrstvy 150 mm, drcení, promíchání a třídění rozryté vrstvy zemní frézou v tl. 300 mm, profilace graderem do předepsaného sklonu, hutnění vozovky.
Odvodnění cesty bude řešeno pomocí příkopu, svodnic, propustku a drenáže

Místo plnění: k.ú.: Oskava, Kraj: Olomoucký, LHC Janovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 984 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků