Veřejná zakázka: LC Rymáňská alej

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7616
Systémové číslo: P16V00000703
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/193
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.06.2016
Nabídku podat do: 30.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 30.06.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Rymáňská alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou opravu lesní cesty v délce 1 250m a šířce 3,5 m, provozní zpevnění drceným kamenivem nájezdů na boční cesty (2x) a odvodnění cesty trativody vyplněnými hrubým drceným kamenivem . Po celé délce budou strženy vyvýšené krajnice, doplněno kamenivo do kolejí s úpravou krytu drceným kamenivem a srovnáním příčného sklonu grejdrem Pokládané kamenivo bude po vrstvách hutněno, na použití grejdru objednatel trvá. Krytovou vrstvu lze případně položit finišerem. Kvalita a původ štěrkodrtí budou před zabudováním do stavby vždy odsouhlaseny objednatelem.
Místo plnění: k.ú. Svárov u Unhoště, p.č.357, revír Velká Dobrá

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 970 911 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem - sekretariát

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky