Veřejná zakázka: LC Hrádečky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7622
Systémové číslo: P16V00000709
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/257
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.07.2016
Nabídku podat do: 26.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 26.07.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hrádečky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno očištění povrchu od nečistot, rozrytí frézou do hloubky 0,1 m na šíři plochy komunikace, povrch bude doplněndrceným kamenivem 32-63, vyprofilován a zhutněn, prolit se zadrcením kamenivem frakce 8-16. Následně bude provedena pokládka asfaltobetonu ACO 16 tl. 6 cm.
Stávající sjezdy budou upraveny štěrkodrtí 0-63.
Budou vyčištěny stávající příkopy a pročištěny propusty, U jednoho hosp.sjezdu dojde k výměně potrubí, k provedení nových betonových čel.
Stávající propust DN 400 bude nahrazen DN 600 (plast), oprava stávající betonové jímky přezděním
Místo plnění: LS Vítkov, revír Jindřichov, LC Hrádečky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 559 723 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky