Veřejná zakázka: Výstavba a oprava lesních cest na revírech Hradiště a Žacléř

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002159
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 763
Systémové číslo: P15V00000763
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 217067
Počátek běhu lhůt: 26.06.2012
Nabídku podat do: 18.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 18.07.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava lesních cest na revírech Hradiště a Žacléř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Novostavba LC Nad Mihulkou: délka 1 281 m, 3L - 3,5/15. Po provedení přípravných a zemních prací bude na urovnanou a zhutněnou zemní pláň položena vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 400 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 70 kg/m2 a zřízeny zemní svodnice ve štěrkové vozovce.
Oprava a rekonstrukce LC Od Kocbeřského hřbitova: délka 1 288 m, 3L - 3,0/15. Rekonstrukce povrchu- po provedení přípravných a zemních prací bude na urovnanou a zhutněnou zemní pláň položena vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 400 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 65 kg/m2, dále budou zřízeny propusty s čely z lomového kamene a odstraněny pařezy.
Oprava povrchu bude hrubým drceným kamenivem a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 200 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 65 kg/m2, opravení čel propustků z lomového kamene.
Oprava a rekonstrukce LC Ke Kocbeřskému hřbitovu: délka 735 m, 3L - 3,0/15. Rekonstrukce povrchu- Po provedení přípravných a zemních prací bude na urovnanou a zhutněnou zemní pláň položena vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 400 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 65 kg/m2.
Oprava povrchu hrubým drceným kamenivem a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 200 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 65 kg/m2.
Příčné a podélné odvodnění bude řešeno opravou a rekonstrukcí trubních propustků a čištěním popř. hloubením odvodňovacích příkopů.
Rekonstrukce LC Ke Kocbeřské stodole- délka 575 m, 3L - 3,0/15. Na odkopávkami úpravenou pláň bude položena vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní vrstva štěrkodrti o celkové tloušťce 400 mm, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem v množství 65 kg/m2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 130 049 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ HK, Za Drahou 191, 517 21, Týniště n. O

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky