Veřejná zakázka: ZKT Alberovice – obec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002171
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 766
Systémové číslo: P15V00000766
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2012
Nabídku podat do: 02.07.2012 12:30
Otevírání obálek: 02.07.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Alberovice – obec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce investičního charakteru. Práce budou spočívat v navýšení průtočné kapacity koryta toku tak, aby byla přes obec Alberovice neškodně převedena voda odpovídající průtoku Q50 (4,2 m3/s) Kapacita stavby je 0,172 km. Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „ZKT Alberovice – obec“, zpracované autorizovanou projekční firmou 3e – Projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 554 820 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky