Veřejná zakázka: Retenční nádrž Úsobrno

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002206
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 769
Systémové číslo: P15V00000769
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 216175
Počátek běhu lhůt: 23.06.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.07.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční nádrž Úsobrno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební zakázka je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory:
SO 01 – hráz
SO 02 – sdružený objekt (výpusti, přeliv, odpad, rybí přechod)
SO 03 – úprava dna
Zakázka bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou HYDROINVEST s.r.o., Tyršova 880/1, 753 01 Hranice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 887 387 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky