Veřejná zakázka: LS Prostějov - oprava a modernizace lesních cest

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002208
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 770
Systémové číslo: P15V00000770
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/037
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 216183
Počátek běhu lhůt: 23.06.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 09:30
Otevírání obálek: 16.07.2012 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LS Prostějov - oprava a modernizace lesních cest
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební zakázka je rozdělena na 3 stavební objekty:
SO 01 – Oprava LC Novopolská - délka 3930 m, kat. 1L 4,0/30, oprava původního krytu z PMH- vyrovnávky z ACP 16+, nový kryt z asf. betonu ACO 11+, čištění krajnic, příkopů
SO 02 – Oprava LC Ješovská - délka 1200 m, kat. 1L 4,0/30, oprava původního krytu z PMH- oprava trub. propustků, čištění krajnic, nový kryt z PMH 100 nebo 150 mm podle úseků s dvojvrstvým nátěrem DV z asfaltu a drtí
SO 03 – Modernizace LC Hliněná I - délka 3137 m, kat. 1L 4,0/30, původní kryt MZK, nový kryt z penetračního makadamu PMH, čištění krajnic a příkopů, zřízení tří nových hosp. propustků, oprava stávajících hosp. propustků.
Zakázka bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované projektantem dopravních staveb p. Jurajem Michalíkem, adresa Ostrovačická ul. 40, Brno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 776 685 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky