Veřejná zakázka: Výstavba a opravy LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002211
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 771
Systémové číslo: P15V00000771
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 217063
Počátek běhu lhůt: 23.06.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 11:00
Otevírání obálek: 16.07.2012 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a opravy LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výstavba a oprava lesních cest :
LC Samota
- oprava stávajícího úseku š.3 m doplněním krytu DK v délce 300 m a úpravou stávajících brodů ze silničních panelů
- výstavba nového, navazujícího úseku LC šířky 3 m v délce 550 m sanací podloží a zpevněním povrchu kamenivem a napojení na sil. II.třídy H. Loděnice - Bruntál
LC Šabrava
- oprava stávajícího úseku odstraněním křovin a porostu , úpravou pláně a celoplošným doplněním krytu DK v délce 1180m.
- výstavba nového úseku lesní cesty š. 4,5m , délky 892 m v zářezu svahu s následným zpevněním DK a obratištěm pro vozidla na konci úseku
Brody Mírov - zřízení 2 brodů ze silničních panelů, stabilizovaných kamennými prahy rozměrů 5,4 x 3m přes tok Mírovka.
Zakázka bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované ing. Luďkem Vrbou, tř.Spojenců 25, Olomouc a firmou VISSO s.r.o. Tovární 1059/41, Olomouc Hodolany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 986 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky