Veřejná zakázka: LC Nad Jezernou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7713
Systémové číslo: P16V00000800
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/258
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2016
Nabídku podat do: 27.06.2016 08:00
Otevírání obálek: 27.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Nad Jezernou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Nad Jezernou, která byla recyklovaná v roce 2002. Lesní cesta vyžaduje opravu odvodnění podélného i příčného v celé délce a opravu recyklací z důvodu vyjetých kolejí a zvýšeného bonbírunku, které stěžují průjezd po lesní cestě a začíná se jezdit mimo ni.
Parametry:
LC Nad Jezernou 2L
konstrukce LC - recyklovaná
délka opravovaného úseku - 3800m (v celé délce)
nadmořská výška - asi 1100 m.n.m
současný stav: lesní cesta má vyjeté hluboké koleje, nefunkční odvodnění lesní cesty
majetkoprávní vztahy - majetek LČR,s.p.
statut využívání krajiny: CHKO
technické řešení: 1. oprava podélného a příčného odvodnění v místech s povolením od CHKO, 2. oprava čel propustků, 3. recyklace lesní cesty za studena
Místo plnění: obec Loučná nad Desnou, k.ú. Rejhotice, k.ú. Vernířovice u Sobotína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 570 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ˇKrajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky