Veřejná zakázka: Rekonstrukce a opravy LC LS Jeseník - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002216
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 773
Systémové číslo: P15V00000773
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2012
Nabídku podat do: 29.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 29.06.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a opravy LC LS Jeseník - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektových dokumentací:
1) Zpevněná skládka na dříví – LC Javorná – PD pro ohlášení stavby, prováděcí dok.
2) Rekonstrukce LC III Na Nové Dvory – PD pro ohlášení stavby, prováděcí dok.
3) Oprava a rekonstrukce LC Zelená – PD pro ohlášení stavby, prováděcí dok.
4) Rekonstrukce LC III Za Polesím – DÚR, PD pro stavební povolení, prováděcí dok.
5) Prodloužení LC Klenová – DÚR, PD pro stavební povolení, prováděcí dok.
6) Rozšíření oblouků LC Nad Lázněmi – PD pro ohlášení stavby, prováděcí dok.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky