Veřejná zakázka: Rekonstrukce Lesní správy Vodňany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7730
Systémové číslo: P16V00000817
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/241
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644527
Počátek běhu lhůt: 21.07.2016
Nabídku podat do: 08.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 08.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Lesní správy Vodňany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stevbní úpravy sestávají z několika částí.

Opravy:
Zcela nejvýznamnější a nejnákladnější plánovanou opravou je výměna střešní krytiny vzhledem k celkové ploše střechy přes 550 m2. Na západní straně budovy došlo k poškození pláště stavby, čímž dochází ke zvýšené vlhkosti obvodové stěny. Obě tyto opravy se musí realizovat v roce 2016.

Služební byt:
Vzhledem k jeho velikosti 209 m2, s cenou nájmu kolem 9.000,- Kč měsíčně, je tento byt již šestý rok nepronajmutelný. Přestože je naší snahou se i o tento byt řádně starat, k bezvadnému stavu mu ledasco chybí. Předpokládaným cílem rekonstrukce je z tohoto bytu vytvořit menší služební byt a kancelářské prostory. Rekonstruovaný byt by měl mít dispozice 2+0. Měl by vzniknout ze stávající kuchyně a pokoje ve východní části současného bytu. Jednalo by se o byt „startovní“, který by byl nabídnut některému z adjunktů LS. Ve zbývajícím prostoru původního bytu by vznikly 3 kanceláře a menší sklad, např. kancelářských potřeb.

Přístavba:
V již zmiňované přístavbě jsou umístěny tři kanceláře, kancelář lesního správce, účetních a adjunktů. Byť se jedná o prostory menší velikosti, jsou pro svůj účel nedostačující. Nevyhovující je provedení přístavby, konkrétně tepelná izolace. Jedná se o prostory, které již od raného podzimu do pozdního jara vyžadují intenzivní vytápění a naopak v letním období jsou silně „vyhřáté“. Uvedené je pro pracovní činnost výrazně nekomfortní. Předpokládaná rekonstrukce by měla kancelářské prostory nahradit inspekčním pokojem, dle zadání LČR, se samostatným vstupem.
Co se týče inspekčních pokojů, využívá nyní LS při potřebě ubytování pro služební účely (kontroly, inspekce apod.), pokojů určených pro lovecké hosty, ve 40 km vzdálené Oboře Sedlice. To však není úplně praktické.

Serverovna:
V současné době je serverovna umístěna v neobsazeném služebním bytě, v poněkud provizorní místnosti, bývalé spíže. Byť místnost splňuje LČR požadovaná kritéria na zabezpečení, rozhodně toto řešení není ideální, bez stavebních úprav. Dle doporučení informatika by bylo vhodné uvažovat o klimatizaci serverovny, ale především výměnu vstupních dveří a úpravu okna. Rekonstrukce tak počítá se stavební úpravou dle potřeb a požadavků pokynu EŘ 07/2008, Zásady provozování výpočetní techniky LČR, s.p.

Archiv:
Umístění archivu úplně neodpovídá požadavkům LČR a zákonu č. 499/2004 Sb. Problematické je hlavně umístění ve sníženém přízemí, kde hrozí zaplavení z řeky Blanice, byť při pětiset leté vodě. Obtížné je i zajistit trvalou vlhkost prostoru pod 50 %. Svou velikostí cca 10 m2, je pro archivační činnost LS nevyhovující. Bez stavebních úprav nelze zajistit požadavky dané na umístění archivu řádem LČR 3/2013, Spisový a skartační řád. Nový archív by měl splňovat veškeré požadavky na nosnost, vlhkost, teplotu, zabezpečení atd.

Provozní sklady:
Ze současných prostor pod přístavbou a služebním bytem, v minulosti tvořící příslušenství pro služební byt, je plánováno vybudovat skladovací prostory pro potřeby lesní správy. V úvahu také přichází, vybudovat zde prostor pro chladící zařízení na krátkodobé uskladnění zvěřiny z režijní honitby.
Místo plnění: Tyršova 1066, Vodňany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 899 829 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků