Veřejná zakázka: Rekonstrukce a oprava LC na revíru č.06 a č.012

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002223
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 774
Systémové číslo: P15V00000774
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2012
Nabídku podat do: 29.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 29.06.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a oprava LC na revíru č.06 a č.012
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pod Vysokou skalou - úprava vozovky - rozrytí, předrcení frézou do hloubky 10cm, doplnění kameniva, uložení s úpravou příčného sklonu a zhutnění - výsledkem bude 3m široká vozovka s jednostranným sklonem 3%, oprava čel propustků, doplnění 450t kameniva, čištění příkopů, osazení 43 ks dřevěných svodnic, vybudování 5ks opevněný valů.
LC Lejsalova – výměna 35 ks dřevěných svodnic, vybudování 3 ks opevněných valů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky