Veřejná zakázka: Most na LC Vilemína Mor. - most u kamenolomu přes řeku Moravu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7741
Systémové číslo: P16V00000828
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/262
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.06.2016
Nabídku podat do: 01.07.2016 08:00
Otevírání obálek: 01.07.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most na LC Vilemína Mor. - most u kamenolomu přes řeku Moravu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostu spočívá v odstranění stávající vegetace z kraje vozovky, dobetonování říms,
upravení zábradlí a sanaci spodní stavby. Stávající spodní stavba bude zachována. Stávající
ocelová nosná konstrukce mostu není ve špatném stavebním stavu a nebude odstraněna. Mostní
objekt převádí lesní komunikaci, se základní šířkou štěrkové vozovky 3,85 m. V rámci opravy
mostu se nepředpokládají žádné přeložky inženýrských sítí.
Místo plnění: LS Hanušovice, R 12, Most u kamenolomu přes řeku Moravu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 405 788 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ˇKrajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky