Veřejná zakázka: VN Moravský Lačnov – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7746
Systémové číslo: P16V00000833
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2016
Nabídku podat do: 12.07.2016 08:00
Otevírání obálek: 12.07.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Moravský Lačnov – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby VN Moravský Lačnov.
Projektová dokumentace bude řešit obnovu stávající zemní hráze. Je nutné provést geotechnický průzkum hráze a na základě výsledků navrhnout postup prací na obnovu hráze (za předpokladu umístění hráze na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR nebo uzavření budoucích kupních smluv). Opevnění návodního líce nádrže bude provedeno kamennou rovnaninou se založením na patku. Vzhledem k umístnění retenční nádrže, kdy nedochází k výrazné abrazi břehů bude šířka opevnění zkrácena (bude odsouhlaseno VD TBD, a.s.). Předpokládá se, že v patě vzdušného líce chybí drenážní potrubí. Toto bude v rámci obnovy dopracováno. Koruna hráze bude pojezdná. Zhotovitel posoudí, zda je možné navýšení hráze vzhledem k okolnímu terénu. Bude tedy i vypracován výkres lesní cesty na hrázi. Lesní cesta bude typu 3L s šířkou cesty 3m s krajnicemi o šířce 0,75m na každou stranu. Skladba a tonáž vozovky je dána typem lesní cesty 3L. Cesta bude řešena včetně příjezdu.
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:
od km 0,965 - 1,100 tj. 135 m (od hráze rybníka po konec vzdutí hladiny vody)


Místo plnění: k.ú. Moravský Lačnov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky