Veřejná zakázka: Kavinský potok v Trpíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7748
Systémové číslo: P16V00000835
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/068
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.07.2016
Nabídku podat do: 05.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 05.08.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kavinský potok v Trpíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je úprava vodního toku Kavinský potok v km 3,043 – 3,393 v zastavěné části obce Trpín. Stavebními úpravami je řešeno zkapacitnění koryta toku na návrhový průtok Q20 jeho rozšířením, případně navýšením břehů. Koryto bude stabilizováno vybudováním souvislého podélného opevnění břehů kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg. Upravované koryto bude mít dno stabilizováno sedmi kamennými pasy z lomového kamene.
Místo plnění: k.ú.Trpín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 290 462 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky