Veřejná zakázka: PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360 - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7750
Systémové číslo: P16V00000837
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 14.07.2016 09:00
Otevírání obálek: 14.07.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360 - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na úpravu koryta vodního toku pravostranného přítoku Hluchové v km 0,000 – 0,700 a přítoku PP Hluchové v intravilánu obce Nýdek. Jedná se o převážně nekatastrovaný úsek toku, který není upraven.

Cílem řešení, navrženého v projektové dokumentaci je především protipovodňová ochrana přilehlých nemovitostí v části obce Nýdek, lokalitě Odmiarek na úroveň ochrany před průtoky Q20 – Q50. Mosty a propustky budou rekonstruovány na úroveň Q100. Cílem je zlepšení odtokových poměrů daného povodí, zvýšení kapacity a stability koryta, ochrana místní infrastruktury, ochrana okolních pozemků a obyvatel obce Nýdek. Bude provedena podélná a příčná stabilizace. Podélné opevnění bude navrženo zemním ohrázkováním ohrožených pozemků v kombinaci se stavbou betonové opěrné zdi s kamenným obkladem na břehové hraně koryta toku a rovnaninou z lomového kamene. Podélný spád bude stabilizován prahy, stupni a pasy z lomového kamene.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního
povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.


Místo plnění: IDVT 10208853, 10209113, čhp 2-03-03-0220, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek - Místek, obec Nýdek, katastrální území Nýdek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky