Veřejná zakázka: RN Vlčí, ř.km 1,400 - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7764
Systémové číslo: P16V00000851
Evidenční číslo zadavatele: S956/2016/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2016
Nabídku podat do: 19.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 19.07.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RN Vlčí, ř.km 1,400 - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na rekonstrukci vodní nádrže. Cílem rekonstrukce je zvýšení retence a akumulace vody v krajině v dané lokalitě a zvýšení protipovodňové ochrany města Šluknov transformací povodňových průtoků. Bude vybudována hráz VN, odtěžen retenční prostor, vybudováno vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv.
Místo plnění: k.ú. Šluknov, obec Rumburk, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky