Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7765
Systémové číslo: P16V00000852
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/158
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2016
Nabídku podat do: 09.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 09.08.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava a tech.zhodnocení stávající LC U Studánky
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,180km
• přibližná nadmořská výška:470m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy zvodněnlá, nedostatečná točna, nedostatečné odvodnění
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty, rozšíření točny a sanace rozměklého úseku cesty, doplnění kce, zpevnění napojení na státní sil
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů, sanace rozměklého úseku LC, rozšíření točny, propustek, zpevnění napojení na st. sil.

• oprava a tech.zhodnocení stávající LC Na Hájce
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 0,940km
• přibližná nadmořská výška:490m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy zvodněnlá, nedostatečná točna, nedostatečné odvodnění
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty, rozšíření točny a sanace rozměklého úseku cesty, doplnění kce, zpevnění napojení na státní sil
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů, sanace rozměklého úseku LC, rozšíření točny, propustky, zpevnění napojení na st. sil.
Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Vítkovice u Lubence

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 340 521 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky