Veřejná zakázka: Oprava MVN na LS Toužim (Vitriloka a Přestáňský dolní)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7768
Systémové číslo: P16V00000855
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/116
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava MVN na LS Toužim (Vitriloka a Přestáňský dolní)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Přestáňský dolní
Při prohlídce TBD vykonané vodoprávním úřadem MMKV dne 26.6.2015 byly zjištěné závady. Na odstranění závad byl vypracován projet a následně bude provedena oprava.
Zjištěné závady - uvolněná dlažba dopadiště (výmol pod vyústěním odtokového potrubí); chybějící značky pro normální a maximální hladinu, chybějící zařízení pro měření minimálního zůstatkového průtoku, prověřit funkci patního drénu, popř jej opravit či doplnit
Vitriolka
Při prohlídce TBD vykonané vodoprávním úřadem MMKV dne 26.6.2015 byly zjištěné závady. Na odstranění závad byl vypracován projet a následně bude provedena oprava.
Zjištěné závady - abraze břehů, poškozený návodní líc, krátké odtokové potrubí z požeráku, nevyhovující lávka k požeráku, poškozený plášť požeráku, chybějící zařízení pro měření minimálního zůstatkového průtoku, odtokové koryto zanesené sedimenty, přebujelá vegetace na hrázi

Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 850 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky