Veřejná zakázka: Prodloužení LC U pomníčku na LS Tábor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7778
Systémové číslo: P16V00000865
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/238
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2016
Nabídku podat do: 14.07.2016 08:00
Otevírání obálek: 14.07.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení LC U pomníčku na LS Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu stávající zpevněné komunikace s asfaltovou vozovkou z penetračního makadamu, která byla v minulosti opravovaná na několika místech směsí z kameniva obalovaného asfaltem. Současný stav odpovídá délce a intenzitě provozu po této komunikaci, která je v první části používaná jako příjezd k několika nemovitostem v celkem dobrém stavu. Druhá část, která je předmětem úpravy a je především využívaná pouze pro přístup do lesního komplexu a částečně i na okolní zemědělské pozemky, má větší poškození povrchu, který již není zcela kompaktní a na několika místech se rozpadá.

Vozovka lesní cesty je široká 3,0m, s krajnicemi šířky 0,5m.
Směrové vedení sleduje současnou trasu cesty, která je v celé délce bez výrazných směrových oblouků. Řešená cesta začíná rozjezdem s lesní cestou Velmovická hájenka. Trasa cesty vede přibližně západním směrem a končí přímým napojením na neveřejně přístupnou druhou část.
Návrh úpravy předpokládá položení nové obrusné vrstvy na očištěný a vyrovnaný stávající povrch. S ohledem na místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo navrženo provozní zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:

Beton asfalt. ACO 11 tl. 5cm
Podklad z obal kam. ACL 16 tl. 5cm
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Odvodnění lesní cesty je řešené příčným sklonem vozovky, kdy dešťová voda stéká na okraj vozovky a dále na okolní pozemky. Navržená úprava způsob odvodnění nemění.

Místo plnění: k.ú. Velmovice, Dobronice u Chýnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 883 286 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky