Veřejná zakázka: Lysický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7780
Systémové číslo: P16V00000867
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/077
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2016
Nabídku podat do: 15.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 15.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lysický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je úprava Lysického potoka. V rámci stavebních prací bude provedeno odstranění náletových dřevin z koryta toku, odstranění sedimentu v celé délce v km 5,720 - 6,880 a vyčištění sedimentační přehrážky v km 6,880. Dále bude provedeno očištění opěrných zdí v celé délce s pomístními opravami spárování a doplnění kamene do zdiva.
V km 6,245-6,257 a km 6,335-6,348, budou stávající poškozené zděné stupně-prahy nahrazeny betonovými s opravou přilehlých dlažeb a záhozů.

Místo plnění: k.ú. Lysice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 879 586 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky