Veřejná zakázka: BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7789
Systémové číslo: P16V00000876
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2016
Nabídku podat do: 16.08.2016 08:30
Otevírání obálek: 16.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o běžnou údržbu břehového porostu koryta vodního toku Škeblice, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Vodní tok je v korytě přírodním v intarvilánu osady Kladenské Rovné , Obec Kájov.
Břehové porosty se nachází na pozemku p.č. 1036/8, 1036/9 a 1036/10 v k. ú. Kladenské Rovné, následné odvětvení dřevin, spálení větví (nehroubí).
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi s ohledem na Přílohu
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bod č. 6 zpracovat plán BOZP!
Stromy určené k odstranění pod mostem na silnici Český Krumlov – Černá v Pošumaví na pozemku parc. č. 1035/2 označené v PD pod čísly 3, 4, 5 a 6 je nutno odstraňovat s největší opatrností postupně od shora, tj. od vrcholků stromů, po jednotlivých větvích a po částech kmene (kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene) z důvodu blízkosti nadzemního vedení a z důvodu blízkosti přilehlé silnice tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečného provozu tohoto nadzemního zařízení a bezpečnosti provozu na přilehlé silnici. Rovněž tak stromy určené k odstranění nad mostem na silnici Český Krumlov – Černá v Pošumaví ve spodní části toku směrem proti toku na pozemku parc. č. 1036/8 označené v PD pod čísly 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21 a 25 je nutno odstraňovat s největší opatrností postupně od shora, tj. od vrcholků stromů, po jednotlivých větvích a po částech kmene (kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene) z důvodu blízkosti nadzemního vedení a z důvodu blízkosti přilehlých stavební objektů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení.

Místo plnění: Kladenské Rovné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky