Veřejná zakázka: PD Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002246
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 779
Systémové číslo: P15V00000779
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.06.2012
Nabídku podat do: 02.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 02.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování polohopisného a výškopisného zaměření, investičního záměru a DSP-DPS. Cílem je návrh opatření v úseku 0,000-1,661, která zajistí převedení průtoků 17-25 m3/s intravilánem obce, bez zásahu objektů bydlení. Dále opatření, která upraví hladinu běžných podzemních vod s cílem omezit zatápění sklepů objektů bydlení v tomto úseku. Revitalizační úprava nad intravilánem naváže na úpravy vodoteče v rámci připravované stavby nádrže Jelení (km 1,661-2,640). Dále bude navrženo opatření k omezení transportu splavenin a pláví na PP Adamovský potok. Dokumentace budou zpracovány dle zadávacího listu ze dne 18.6.2012, zpracovaného Ing. Jarmilou Bordovskou.

Projektová dokumentace bude členěna na pět stavební objektů:
• SO 01 Opatření technická v km 0,000 – 1,661 Kobylího potoka
• SO 02 Vodohospodářské úpravy pozemků
• SO 03 Revitalizační úprava v km 1,661-2,640
• SO 04 Adamovský potok-opatření k omezení transportu splavenin a pláví
• SO 05 Vyvolané investice Kobylí potok v km 0,000-2,640

Investiční záměr bude pro objekty SO 02 a 03 zpracován v rozsahu a náležitostech DUR .
DSP-DPS bude zpracována pro objekty SO 01,02 a 03. Výstupem zakázky pro objekty SO 04 a 05 je investiční záměr.
Místo plnění: k.ú. Karlovice, k.ú. Nové Purkartice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky