Veřejná zakázka: BP Svinařský potok ř.km 1,50-4,20 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7817
Systémové číslo: P16V00000904
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2016
Nabídku podat do: 22.08.2016 08:00
Otevírání obálek: 22.08.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Svinařský potok ř.km 1,50-4,20 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se vyhotovení projektové dokumentace na údržbu břehového porostu Svinařského potoka.
Popis návrhu a požadavků investora:
Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na údržbu břehového porostu Svinařského potoka. V PD bude provedeno zhodnocení břehového porostu a vytipování neperspektivních, poškozených, napadených stromů a stromů zasahujících nebo padlých do koryta toku na probírku a odstranění.
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňující zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
Barčáková Lenka

Místo plnění: k.ú. Zadní Třebaň, k.ú. Svinaře

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky