Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Březnická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7829
Systémové číslo: P16V00000916
Evidenční číslo zadavatele: S915/2016/174
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.08.2016
Nabídku podat do: 25.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 25.08.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Březnická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci rekonstrukce této lesní cesty, dojde k rozrytí a doplnění stávajícího povrchu, dále pak dojde k položení nové podkladní a obrusné vrstvy z asfaltobetonu v délce 1436 m. Tato vrstva bude vyspádována do požadovaného příčného sklonu. V rámci stavebních úprav dojde k obnově trubních propustků a příčných drénů. V rámci stavby dojde také ke zpevnění přilehlých výhyben a nájezdů do porostu.
Místo plnění: k.ú. Zlín - Malenovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 989 376 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky