Veřejná zakázka: LC Bělská stráň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7871
Systémové číslo: P16V00000958
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/381
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-001345
Počátek běhu lhůt: 20.08.2016
Nabídku podat do: 05.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bělská stráň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lesní cesty zpřístupňující lesní porosty o ploše cca 160 ha. Stavba je členěna na 2 stavební objekty. SO 101 Odvozní cesta typu 2L/4,0/30 v délce 0,629 km s krytem komunikace z MZK a podkladními vrstvami z VŠ, ŠD a netkané geotextilie. Součástí je výstavba tři trubních propustků DN 600 - 800, délky 8 - 10m, osazení 12 ks ocelových svodnic délky 6 - 8m a obratiště. SO 102 Přibližovací cesta typu 3L/3,0/15 v délce 0,439 km s krytem komunikace ze ŠD oddělené od pláně netkanou geotextilií. Součástí je osazení 18 ks příčných srážek z dřevěné kulatiny, výstavba dvou zpevněných skládek a obratiště.
Místo plnění: obec Bělá pod Pradědem, k.ú. Domašov u Jeseníka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 778 446 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky