Veřejná zakázka: Provádění pěstebních činností – SÚJ Olšovec do 31. 12. 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7881
Systémové číslo: P16V00000968
Evidenční číslo zadavatele: 099/2016/146
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644920
Počátek běhu lhůt: 25.08.2016
Nabídku podat do: 09.09.2016 11:00
Otevírání obálek: 09.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění pěstebních činností – SÚJ Olšovec do 31. 12. 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území.
Lesnické činnosti, které bude vybraný uchazeč na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (PČ), jakož i v poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Bližší informace v zadávací dokumentaci.Doplňující informace ke zveřejnění:
Prohlídka místa plnění - zadavatel uskuteční jednu společnou prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Uchazeči, kteří mají zájem se prohlídky místa plnění zúčastnit,se sejdou dne 31.8.2016 v 9.00 hod na LS Vítkov (Opavská 97, 749 01 Vítkov). Za jednoho uchazeče mohu být přítomny max. 2 osoby.    
 

Místo plnění: SÚJ Olšovec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna sídla zadavatele - Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky