Veřejná zakázka: Výstavba LC Smutný kout - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7900
Systémové číslo: P16V00000987
Evidenční číslo zadavatele: S919/2016/199
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644990
Počátek běhu lhůt: 19.08.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Smutný kout - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01:
0,120 - 0,154 - navýšení odkopávek pod projektovanou zemní pláň o 0,1 m, přidání 25 cm ŠD frakce 0/125. niveleta bude navýšena o přibližně 15 cm oproti PD.
0,154 - 0,166 - sanace podloží ve větší míře, než předpokládal PD. V místě trasa kříží starý meliorační příkop a je nutné provést kamenitý zásyp z LK, o 8 m delší, než bylo v PD uvedeno. Celkem se zvětší zásyp LK o 93 t, odkopávky o 55 m3.
0,165 - odhalen vodovodní řád, byla provedena odkopávka a zajištěn obsyp ŠP frakce 0/32, celkem 3,7 m3.
0,208 - 0,283 - neúnosný materiál, který měl být použit jako MZ - materiál se zhutní a bude přidána ŠD frakce 0/125 tl. 250 mm. V tomto podmáčeném úseku bude celková přidaná vrstva 50 cm (viz úsek 0,208 - 0,350).
0,208 - 0,350 - MZ nebude realizováno z důvodu nevhodné zeminy pro jeho míchání (písek s jílem, velké zastoupení frakce pod 0,063 mm). Dojde ke zvýšení konstrukční vrstvy přidáním ŠD frakce 0/125 tl. 25 cm.
0,786 - 0,952 - nalezen stejný materiál v podloží jako v úseku 0,208 - 0,350 - navrženo stejné zlepšení, tedy ŠD frakce 0/125 tl. 250 mm.
0,829 - 0,855 - výměna podloží (v místě lokální výskyt rašeliny) za ŠD frakce 0/125 tl. 250 mm.

SO 02:
0,000 - 0,099 - nahrazení MZ za ŠD frakce 0/125 tl. 250 mm
0,099 - 0,166 - v podloží se nachází silná vrstva rašeliny, která nebyla geologickým průzkumem zjištěna. navržená MZ nebude realizována, dojde k sanaci LK tl. 30 cm a ŠD frakce 0/125 tl. 25 cm.
0,166 - 0,241 - v podloží se nachází silná vrstva rašeliny, která neobsahuje žádné horninové zbytky, které se nachází v úseku 0,099 - 0,166 a rašelina je tedy méně únosná. Dojde k odtěžení 45 cm pod projektovanou zemní pláň a k navežení 90 cm LK.
0,241 - 0,277 - v levém kraji podloží byla nalezena slabá vrstva rašeliny - bude nahrazena ŠD frakce 0/63 tl. 15 cm, celková plocha 54 m2 (36 * 1,5).
0,293 - 0,309 - v podloží narovnané dřevěné kulatiny průměru cca 10 cm, které byly odebrány. Pod nimi podloží z šedých jílů - málo únosné. Bude provedena sanace LK v tl. 30 cm.
0,309 - 0,385 - v podloží nalezeny dřevěné kulatiny. Dřevěná hmota byla z trasy odebrána. V podloží nalezen plastický jíl, s velice vysokým zastoupením jemných částic. Dojde k sanaci LK v tl. 30 cm a vzhledem k nižší skladbě než v úseku 0,293 - 0,309 (chybí zde ŠD frakce 0/125) dojde k navýšení nad LK o ŠD frakce 0/125 tl. 250 mm.
0,385 - KÚ - v PD navržená vrstva z MZ. Pro špatné podloží, shodné jako ve zbytku trasy není možná její realizace. Dojde k zvýšení skladby o ŠD frakce 0/63 tl. 15 cm.

SO 03:
méněpráce - biologický průzkum, který nebude realizován pro nepotřebnost
vícepráce - 4x statická zatěžovací zkouška - z důvodu silně proměnlivých geologických podmínek v podloží bude navýšená kontrola únosnosti LC formou statických zatěžovacích zkoušek. Celkem bude provedeno 10 (6 v PD).

Místo plnění: k. ú. Pustá Kamenice, p. č. 1172/2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 879 266 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky