Veřejná zakázka: LC Lutyňská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7909
Systémové číslo: P16V00000996
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/358
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.09.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 13.09.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lutyňská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Lutyňská
IČDM 704083
Technické zhodnocení stavební
kategorie 1L 3,0 - 3,5
kostrukce vozovky: štěrková cesta
délka opravovaného úseku: 691 m
V současné době je vozovka značně rozrušena s vyjetými kolejemi a výtluky, nánosem na krajnicích, ruderálním porostem zasahujícím z krajnic do profilu vozovky. Komunikace je v majetku LČR, s.p. a bez jakéhokoliv omezení ochrany přírody.

Technické řešení:
Vyspravení výtluků a prosedlin, zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva fr. 32/63 tl.120mm s prolitím asfaltem 6kg/m2, dále zřízení vrstvy penetračního makadamu tl.60mm s uzavíracím (1,8kg/m2) a udržovacím (1,5kg/m2) asfaltovým nátěrem. Vytvoření dvou skládek o rozměrech 25x4m (po pravé straně cesty cca v km 0,110-0,135) a 25x6m (při svážné v km 0,313) (obě sypaná úprava: sejmutí ornice, kamenivo fr.63/125 tl.200mm, kamenivo fr.32/63 tl.150mm, kamenivo fr.0/32 tl.80mm) a dvou sjezdů na svážnou (10m sypaná úprava: kamenivo fr.32/63 tl.150mm, kamenivo fr.0/32 tl.80mm, 2 m rozšíření a napojení na páteřní cestu z penetračního makadamu). Dále vyčištění stávajících příkop.
Místo plnění: LC Lutyňská, IČDM 704083, k.ú. Dolní Lutyně, LS Ostrava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 397 435 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky