Veřejná zakázka: Oprava LC Týlová na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7910
Systémové číslo: P16V00000997
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/149
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 10:00
Otevírání obálek: 10.08.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Týlová na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Týlová , inv.č. 318318
• třída a kategorie lesní cesty: 3L ,celková délka 3,5 km
• konstrukce vozovky: kalená, provozní zpevnění
• délka opravovaného úseku: 1,900 km
• přibližná nadmořská výška: 610 m
• současný stav lesní cesty: úseky s vyjetými kolejemi a výtluky
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích v délce 1900 m bude srovnán, dojde k odstranění nánosu v krajnicích, povrch v délce 1000 m a šířce 3 m bude doplněn štěrkodrtí 0-63 mm v tl.100 mm a fr.0-32 mm v tl.50 mm včetně zhutnění, zpevní se povrch 4 ks hosp.sjezdů po 20 m2 ve stejné skladbě jako konstrukce, dojde k výměně 4 ks rozpadlých čel a výměně dlažby z lomového kamene v množství 8 m2, výměna prasklé roury mm propustku DN 500 v délce 1 m

Místo plnění: kú Nový Žďár

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 588 406 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky