Veřejná zakázka: LC Zadní kopec-SÚLC-Realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7911
Systémové číslo: P16V00000998
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/435
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.07.2016
Nabídku podat do: 03.08.2016 08:30
Otevírání obálek: 03.08.2016 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zadní kopec-SÚLC-Realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu obrusné vrstvy stávající štěrkové lesní cesty. Cesta po položení nové vrstvy z ŠD bude mít obdobnou niveletu i stejné prostorové uspořádání jako cesta původní.
Dále budou opraveny propustky a obnoven zemní příkop.
Stavba začíná i končí napojením na stávající LC ve správě stejného vlastníka.
Stavba bude probíhat pouze na pozemcích LČR.
Celková délka komunikace, na které probíhá běžná údržba SO 101– 1,920 km
Místo plnění: LS Frýdlant, k.ú.Bílý Potok p.S.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 998 918 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1, 4. patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky