Veřejná zakázka: SN Čeložnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7919
Systémové číslo: P16V00001006
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 643351
Počátek běhu lhůt: 03.09.2016
Nabídku podat do: 26.09.2016 10:30
Otevírání obálek: 26.09.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SN Čeložnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem zakázky je vybudování suché nádrže SN Čeložnice v povodí Čeložnického potoka. Cílem navržené stavební akce je zvýšení retence v povodí Čeložnického potoka, ochrana území pod nádrží před povodněmi a zachycení splavenin v prostoru nádrže. V rámci stavebních prací bude vybudována retenční nádrž se zemní homogenní hrází. Objekt spodní výpusti bude tvořen betonovou šachtou uzavřeného požeráku s předsazeným vtokovým objektem umístěným ve svahu návodního líce nádrže. Bezpečnostní přeliv bude umístěn při levobřežním zavázání tělesa hráze, zde bude na korunu hráze vyveden násep přeložky polní cesty. V úseku hráze bude koruna cesty opevněna hrubým drceným kamenivem v délce 32 m.
Místo plnění: k.ú. Čeložnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 924 397 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky