Veřejná zakázka: BP Zavadilka v km 0,200-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7923
Systémové číslo: P16V00001010
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 08:00
Otevírání obálek: 13.09.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zavadilka v km 0,200-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na výchovný zásah do BP s cílem uvolnění přehoustlého zápoje korun stromů. Dále budou odstraněny stromy vrostlé do koryta a silně nakloněné do sousedících pozemků. Při zásahu bude pokáceno celkem 169 ks stromů. Z tohoto množství bude 55 ks olší lepkavých a 91 ks vrby jívy, 19 ks jasanu ztepilého, vše v průměru (měřeno v 1,3 m nad zemí) do 30 cm, a 4 ks vrby jívy o průměru do 50 cm (měřeno v 1,3 m nad zemí). Práce (kácení stromů, výřez křovin a likvidace nehroubí, nápěchy) budou provedeny v měsíci říjnu až listopadu 2016 a za příznivého počasí.
Po ukončení prací budou pozemky vyčištěny a uvedeny do původního stavu. Na přístupových cestách budou zarovnány případné koleje po použité mechanizaci.

Místo plnění: K. ú. Skrchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky