Veřejná zakázka: BP Přítoky Doubravky a BP Hluboké Mašůvky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7924
Systémové číslo: P16V00001011
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 08:00
Otevírání obálek: 13.09.2016 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Přítoky Doubravky a BP Hluboké Mašůvky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na břehové porosty, která se skládá ze dvou břehových porostů BP Přítoky Doubravky v k. ú. Zálesí u Bítova a BP Hluboké Mašůvky v k. ú. Hluboké Mašůvky. V rámci prací dojde k vyžínání buřeně s ponecháním na místě, výřez a likvidace náletových dřevin břehového porostu na drobných vodních tocích, výsadba sazenic odrostků se zalitím, ochrana sazenic proti okusu zvěří mechanicky – spirálou, ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem a upravení terénních ploch po ukončení prací. Následná péče v roce 2017- zalévání a ožínání nové výsadby s následným provedením chemické ochrany sazenic proti škodám zvěří.

BP Přítoky Doubravky 116 345,80,- Kč
BP Hluboké Mašůvky 60 652,58,- Kč
Místo plnění: K.ú. Zálesí u Bítova a Hluboké Mašůvky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 176 998 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků