Veřejná zakázka: BP SN Čeložnice, k.ú. Čeložnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7925
Systémové číslo: P16V00001012
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 08:00
Otevírání obálek: 13.09.2016 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP SN Čeložnice, k.ú. Čeložnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. V rámci prací bude provedeno odstranění nápěchů a bobřích hrází z koryta vodního toku Čeložnický potok v k.ú. Čeložnice, dále těžba objednatelem vyznačených dřevin břehového porostu, následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, úklid veškerých dřevních zbytků (nehroubí), výřez a spálení křovin.
Místo plnění: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 258 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky