Veřejná zakázka: LC Od Drozdovské pily

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7932
Systémové číslo: P16V00001019
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/410
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2016
Nabídku podat do: 23.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 23.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Od Drozdovské pily
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Od Drozdovské pily, majetek LČR,s.p. LC kat.1L
Jedná se o opravu obrusné vrstvy LC-vysprávka ACO11, dle PD.Trasa lesní cesty Od Drozdovské pily – část Od Drozdovské pily se nachází na území osady Drozdovská pila a Tatenice v k. ú. Tatenice. Lesní cesta je trasována západním směrem od města Zábřeh. Lesní cesta prochází údolím v blízkosti toku Březná. Terén lze charakterizovat jako zvlněný. Nadmořská výška se pohybuje od 335 m n. m. do 345 m n. m.
Lesní cesta Od Drozdovské pily (kategorie odvozní lesní cesty 1L 4,0/30) slouží jako veřejná účelová komunikace, která zajišťuje přístup k lesním pozemkům a příjezd do osady Drozdovská pila, spadající pod obec Drozdov, směrem od obce Hoštejn.
Jedná se rekonstrukci stávající komunikace v délce 700,0 m s pročištěním pravostranného příkopu, pročištění příčných propustků a úprava napojení s doplněním ŠD 0-63 mm na levostranných sjezdech.
SO – 103 Pročištění příkopu - údržba
Pravostranný příkop - pročištění 600,0 m
Stržení zahlíněných krajnic v délce 2 x 700,0 m
Pročištění příčných propustků DN600 - 2 ks v celkové délce 10,0 m
SO – 104 LC Od Drozdovské pily - údržba
Povrch penetrační makadam hrubý
Šířka jízdního pruhu 3,5 m
Krajnice 2 x 0,25 m asfaltový recyklát
Délka komunikace 700,0 m
Doplnění ŠD 0-63 mm tl. 0-150 mm na levostranných sjezdech v délce 2,0 m (úprava napojení na novou niveletu komunikace) 56,0 m2

Trasa lesní cesty Od Drozdovské pily – část Od Hoštejna se nachází na území v obce Hoštejn v k. ú. Hoštejn a v k. ú. Tatenice. Lesní cesta je trasována západním směrem od města Zábřeh. Lesní cesta prochází údolím v blízkosti toku Březná. Terén lze charakterizovat jako zvlněný. Nadmořská výška se pohybuje od 316 m n. m. do 310 m n. m.
Lesní cesta Od Drozdovské pily (kategorie odvozní lesní cesty 1L 4,0/30) slouží jako veřejná účelová komunikace, která zajišťuje přístup k lesním pozemkům a příjezd do osady Drozdovská pila, spadající pod obec Drozdov, směrem od obce Hoštejn.
Jedná se rekonstrukci stávající komunikace v délce 550,0 m s pročištěním levostranného pří-kopu, pročištění a přeskládání části kamenných čel a jímky příčných propustků a úprava napojení s doplněním ŠD 0-63 mm na levostranných a pravostranných sjezdech.
SO – 101 Pročištění příkopu - údržba
Levostranný příkop - pročištění 512,0 m
Stržení zahlíněných krajnic v délce 2 x 550,0 m
Pročištění příčných propustků DN600 - 3 ks v celkové délce 15,0 m
Přeskládání části kamenných čel a jímky (vtok i výtok dle km)
SO – 102 LC Od Drozdovské pily - údržba
Povrch penetrační makadam hrubý
Šířka jízdního pruhu 3,5 m
Krajnice 2 x 0,25 m asfaltový recyklát
Délka komunikace 550,0 m
Doplnění ŠD 0-63 mm tl. 0-150 mm na levostranných a pravostranných sjezdech v délce 2,0 m (úprava napojení na novou niveletu komunikace) 64,0 m2
Ocelová svodnice (na levostranném sjezdu) 1 ks

Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, LC Od Drozdovské pily

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 635 526 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky