Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Nad Žlebem (Nad Polesím) a lesní cesty Malá Okružní (nájezd)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002300
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 795
Systémové číslo: P15V00000795
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/160
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 223446
Počátek běhu lhůt: 03.07.2012
Nabídku podat do: 27.07.2012 07:45
Otevírání obálek: 27.07.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Nad Žlebem (Nad Polesím) a lesní cesty Malá Okružní (nájezd)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty Nad Žlebem (Nad Polesím): Délka úpravy 6,2 km. Jedná se o stávající poškozenou částečně zpevněnou lesní cestu. v rámci akce dojde k vybudování nové vozovky z drceného kameniva, doplnění svodnic a propustků, zřízení příkop, skládek a dal.

Rekonstrukce lesní cesty Malá Okružní (nájezd): Délka úpravy 0,8 km. Jedná se o stávající poškozenou částečně zpevněnou lesní cestu. v rámci akce dojde k vybudování nových podkladních vrstev vozovky z drceného kameniva, provedení základní kce z hrubého penetračního makadamu + 2x uzavírací nátěr se zadrcením, doplnění svodnic a propustků, zřízení příkop, skládek a dal.

Pozn:
lesní cesty na sebe navazují.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 652 046 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. KŘ Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky