Veřejná zakázka: LC K Andělovi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7972
Systémové číslo: P16V00001059
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.09.2016
Nabídku podat do: 27.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 27.09.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Andělovi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Po odstranění pařezů a náletových křovin bude provedeno odstranění stávajícího zemního tělesa vozovky. Před pokládkou konstrukčních vrstev cesty bude provedeno vyprofilování a zhutnění zemní pláně cesty, nájezdů a skládek na 30 MPa. Na tento zhutněný a vyrovnaný podklad bude zřízena vrstva z hrubého drceného kameniva fr. 63 – 125 mm v tloušt’ce 150 – 300mm a vibrovaného štěrku tl. 150mm. Na tento vyrovnaný a řádně zhutněný podklad s jednostranným příčným sklonem 3%, bude provedeno zakalení lomovými výsivkami fr. 0 – 8mm hmotnosti 2 x 25 kg/m2. Podle TP je minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží na úrovni pláně Edef,2>= 30 MPa, na úrovni ochranné vrstvy je požadováno při přejímce hodnota modulu přetvárnosti Edef,2>= 60 MPa a na úrovni povrchu HDK je požadováno při přejímce hodnota modulu přetvárnosti Edef,2>= 100 MPa.
Místo plnění: k.ú. Arnoltice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 765 097 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky