Veřejná zakázka: Kladrubský napaječ Kladruby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7975
Systémové číslo: P16V00001062
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/132
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.09.2016
Nabídku podat do: 30.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 30.09.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kladrubský napaječ Kladruby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - charakter údržby vodních toků, odstranění sedimentu a jeho uložení v souladu s platnými předpisy.
Upravená koryta vodních toků jsou značně zanesená bahnitým sedimentem v celém úseku údržbových prací, dále je poměrně zarostlé rákosem, travním porostem a nepatrně keřovým porostem. Bude provedeno odstranění sedimentu z koryt a dále odstraněn rákos, provedena probírka břehového porostu, pokosení travního porostu a odstranění občasné překážky z koryta toku zabraňující plynulému odtoku vody ve vodoteči. Bude dbáno na šetrné provádění prací s ohledem na maximální zachování doprovodného břehového porostu.
Místo plnění: intravilán a částečně extravilán obce Kladruby nad Labem, k.ú. Kladruby nad Labem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 854 254 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky