Veřejná zakázka: LC Fridrichova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7976
Systémové číslo: P16V00001063
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/389
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.08.2016
Nabídku podat do: 05.09.2016 08:00
Otevírání obálek: 05.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Fridrichova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Fridrichova - 2L
•konstrukce vozovky - zemní
•délka rekonstruovaného úseku - 1661m
•přibližná nadmořská výška - 600 m n.m.
•současný stav lesní cesty - LC nemá funkční podélné ani příčné odvodnění, na LC jsou vyjety hluboké koleje, není dostupná pro vyvážecí soupravu
•provozní zdůvodnění - těžby
•majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů - majetek LČR
•statut využívání krajiny : CHOPAV
•technické řešení - 1. Návoz recyklovaného asfaltu do kolejí lesní cesty v celé délce
2. Oprava podélného a příčného odvodnění - vyčištění a zhotovení pravostranné příkopu, výměna nefunkčních svodnic
3. Vyčištění stávajících propustků
Místo plnění: k.ú. Žárová, parc. č. 667, k.ú. Pekařov, parc. č. 678

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 660 597 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky