Veřejná zakázka: HB Jahodový p. ř.km 0,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7978
Systémové číslo: P16V00001065
Evidenční číslo zadavatele: S954/2016/136
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2016
Nabídku podat do: 30.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 30.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Jahodový p. ř.km 0,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o stavbu členěnou na 3 stavební objekty.
SO1: Odtěžení sedimentů
SO2: Rozebrání historické přehrážky
SO3: Konsolidační přehrážka s balvanitým skluzem

SO1: Odtěžení sedimentů proběhne z objektu historické přehrážky. Celkem se jedná o odtěžení 1070 m3 sedimentu, který bude odvezen na řízenou skládku Chrást u Příbrami za podmínek předem dohodnutých s provozovatelem skládky. Charakter lokality předpokládá pro těžbu sedimentů použití kráčejícího bagru.
SO2: Rozebrání historické přehrážky – k rozebrání dojde po odtěžení sedimentu. Vybourané kamenivo bude sloužit jako materiál pro vybudování balvanitého skluzu pod nově navrženou přehrážkou. Stávající přehrážka bude rozebrána v rozsahu 3,5 m od stávající koruny, v celé délce přehrážky.
SO3:Konsolidační přehrážka s balvanitým skluzem- jedná se o vybudování tížné monolitické přehrážky z betonu, s kamenným obkladem pohledových ploch. Celková výška přehrážky včetně základů je 6,980 m, délka včetně zavázání je 19,610 m. Pod přehrážkou dojde k vybudování balvanitého skluzu a stabilizačního prahu.

Dalšími přílohami dokumentace jsou:

- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami a stavební povolení, ze dne 30.9. 2014, č.j. ŽP/15933/2014-3Ja
- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, závazné stanovisko ke stavbě do 50-ti metrů od okraje lesních pozemků, ze dne 26.3. 2014, č.j. ŽP/4441/2014
- MěÚ Sedlčany, Koordinované stanovisko ORP, ze dne 2.4.2014, č.j. T/4430/2014
- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, závazné stanovisko k zásahu do VKP, ze dne 26.3. 2014, č.j. ŽP/4405/2014
- Stanovisko PVL, ze dne 21.3. 2014, zn. 14775/2014-242/Ma/SP 2014/3483
- Stanovisko ČRS Praha, stanovisko k akci ze dne 10.2.2014, č.j. 431/2014,
- Obec Milešov, Stanovisko k PD, ze dne 3.3. 2014
- Lesy ČR, s.p., Vyjádření OLH 26.3. 2014
- OÚ Milín, stavební úřad, Souhlas dle par. 15, ze dne 12.3. 2014, č.j. 259/2014
- MěÚ Sedlčany, vyjádření k rekonstrukci, ze dne 25.10. 2014, č.j. ŽP/18665/2013/S-2
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, č.j. 3.5. 2014, zn 0200106877
- Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, č.j. 0100159953
- Vyjádření RWE, ze dne 3.5.2014, zn.: 5000780819
- Vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2013/05/3138 ze dne 3.5 2014
- Vyjádření Telefónica, č.j. 572732/13, 3.5.2013
- Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 31.5. 2014 č.j. 9784/13
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 3.5. 2014, zn. 2885/13/OVP/N
- České radiokomunikace, a.s., ze dne 9.5.2014,zn.: ÚPTS/OS/90128/2013
- ČD Telematika, a.s., ze dne 14.5. 2014, zn.: 9282/2013-O

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Proudkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 018 123 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky